Tuesday, 26/10/2021 - 14:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Thành
  • GA Tiet 22 (9new).docx
  • Giao an AV 7 - Period 17.doc
  • Giao an AV 7 - Period 16.doc
  • BÀI 6 LỰC MA SÁT.ppt
  • CHỦ ĐỀ 4 DỮ LIỆ VÀ BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH (tt).ppt
  • Giao an AV 7 - Period 15.doc
  • Giao an AV 7 - Period 14.doc
  • GA Tiet 21 (9new).docx
  • GA Tiet 20 (9new).docx
File Bài Giảng