Sunday, 17/10/2021 - 07:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Thành
  • Giao an AV 7 - Period 12.doc
  • Giao an AV 7 - Period 11.doc
  • Giao an AV 7 - Period 10.doc
  • BÀI 4 ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG.ppt
  • Chủ dề các bài ca dao.pptx.pptx
  • Tuần 3,4 - Ngữ Văn 6 - Tiết 9,10,11,12,13
  • Giao an AV 7 - Period 9.doc
  • Chủ đề sự truyến ánh sáng (tt).ppt
File Bài Giảng