Sunday, 17/10/2021 - 07:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Thành
  • Tiết 15,16 Lien ket cac doan van trong van ban.pptx
  • Tiết 13,14 Lão Hạc.ppt
  • Tiet 7-8 HH8 BAI 4 DUONG TRUNG BINH CUA TAM GIAC, HINH THANG-LUYEN TAP.docx
  • CHỦ ĐỀ 3 LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH (TT) TIẾT 8.ppt
  • TIET 7-8 DS 8 BAI 5 NHUNG HANG DANG THUC DANG NHO.docx
  • CHỦ ĐỀ 3; LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH (TT).ppt
  • Bài 4 Biểu diễn lực.ppt
  • TIẾT 9,10 BÀI TỨC NƯỚC VỠ BỜ(NGỮ VĂN 8).pptx
File Bài Giảng