Sunday, 17/10/2021 - 06:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Thành
  • CHỦ ĐỀ 3 LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH (TT) TIẾT 8.ppt
  • CHỦ ĐỀ 3; LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH (TT).ppt
  • CHỦ ĐỀ 3 LÀM QUEN VỚI NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH.ppt
  • CHỦ ĐỀ 2 BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN (TT) TIẾT 5.ppt
  • CHỦ ĐỀ 2 BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN )TT).ppt
  • CHỦ ĐỀ 2 BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN.ppt
  • Bài 1 Máy tính và chương trình máy tính (tt).ppt
File Bài Giảng