Tuesday, 26/10/2021 - 16:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Thành
  • Tiet 7-8 HH8 BAI 4 DUONG TRUNG BINH CUA TAM GIAC, HINH THANG-LUYEN TAP.docx
  • TIET 7-8 DS 8 BAI 5 NHUNG HANG DANG THUC DANG NHO.docx
  • Tiet 6 HH 8 Duong trung binh cua tam giac, cua hình thang.docx
  • TIET 6 DS8 BÀI 4 NHUNG HANG DANG THUC DANG NHO.docx
  • tiet 3-4 HH8 Bai 3 Hinh Thang Can.doc
  • Tiet 3 DS8 LUYEN TAP.docx
File Bài Giảng