Sunday, 17/10/2021 - 06:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Thành
  • HS NẮM ĐƯỢC NHÂN TỐ TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI 
  • HỌC SINH NẮM ĐƯỢC SỰ CHUYỂN DỊCH KINH TẾ VIỆT NAM
  • HS BIẾT ĐƯỢC LAO ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM
  • HS nắm được phân bố dân cư và các loại hình quần cư ở nước ta
  • HS BIẾT ĐƯỢC DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ VIỆT NAM
File Bài Giảng