Sunday, 17/10/2021 - 08:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Thành
 • GA Tiet 18 (9new).docx
 • GA Tiet 17 (9new).docx
 • GA tuan 6 old tiet 12.docx
 • GA tuan 6 old tiet 11.docx
 • GA Tiet 16 (9new).docx
 • GA Tiet 15 (9new).docx
 • GA Tiet 14 (9new).docx
 • GA tuan 5 old tiet 10.docx
 • GA tuan 5 old.docx
 • UNIT 2 A closer look 2 (9a1).docx
 • UNIT 2 Getting started (9a1).docx
 • UNIT 1 Read (9a2-3).docx
File Bài Giảng